بيوشيمي

گسترش علم بيوشيمي

نمونه سوالات کنکور مبحث قندها بخش 4

تستهای مربوط به متابولیسم قندها در آزمون جامع علوم پایه پزشکی:

1- تعداد مولكول ATP حاصل از تخمير يك مولكول گلوكز و تبديل آن به اسيدلاكتيك كدام است؟

(پزشكي79)

الف) 2                           ب) 4                             ج) 8                              د) 38

2- ذخيره گليكوژن عضلات بعلت فقدان كداميك از آنزيمهاي زير، نمي‌تواند كمبود قند خون را تأمين كند؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 1389/03/07ساعت 0:54  توسط محمدكرد  | 

بررسی اثر انسولین روی سطح پلاسمایی لپتین در موش‌های صحرایی نر مبتلا به دیابت

● زمینه و اهداف:
لپتین هورمون پپتیدی مترشحه از بافت چربی است. این هورمون به صورت عامل سیری بر روی هیپوتالاموس اثر می کند و سلسله اعصاب مرکزی را از حجم ذخایر چربی بدن مطلع می سازد. انسولین و لپتین نقش مهمی در کنترل وزن بدن دارند. در این مطالعه اثر انسولین روی سطح پلاسمایی لپتین بررسی شده است.
● روش بررسی:
پانزده موش نر نژاد "اسپراگ دولی" پس از تزریق داخل صفاقی ۵۰/kgاسترپتوزوتوسین(STZ) به میزان۵۰ mg/kg دچار بیماری دیابت شدند. سپس این موشها به سه گروه پنج تایی تقسیم شدند: الف- گروه درمان نشده با انسولین، ب- گروه درمان شده با انسولین با دوز ۱۰ u/kg/day، ج- گروه درمان شده با انسولین با دوز ۲۰ u/kg/day یک نمونه خون قبل از تزریق استرپتوزوتوسین و سه نمونه خون بعد از آن به طور یک روز در میان، از گوشه چشم موشها گرفته شد.
● یافته ها:
‌تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که ۱) در نمونه های قبل از تزریق استرپتوزوتوسین بین گروهها، در میانگین سطوح لپتین، انسولین و گلوکز پلاسما اختلاف معنی داری وجود نداشت، ۲) در نمونه های بعد از تزریق استرپتوزوتوسین در موشهای دیابتیک درمان نشده در مقایسه با موشهای درمان شده، لپتین و انسولین پلاسما به طور معنی داری (p<۰.۰۵) پایین تر ولی گلوکز بالاتر بود (۳ ،(p<۰.۰۵)انسولین درمانی از لحاظ زمانی در مدتی کمتر از دو ساعت باعث تحریک ترشح لپتین در موشهای دیابتیک شد، ۴) سطح لپتین پلاسما در موشهای درمان شده با انسولین با دوز۲۰ u/kg/day به طور معنی داری بالاتراز موشهای درمان شده با انسولین با دوز ۱۰ u/kg/day بود، در حالی که گلوکز به طور معنی داری پایین تر بود(p<۰.۰۵) .
● نتیجه گیری:
بر اساس این مطالعه انسولین به عنوان یکی از عوامل ضروری مطرح می شود. این ماده با انتقال گلوکز به داخل سلولهای چربی نقش سیگنال داخل سلولی را ایفا می کند و موجب تحریک ترشح لپتین از سلولهای چربی موشهای دیابتیک می شود. همچنین مدت زمان لازم برای شروع اثر تحریکی انسولین روی ترشح لپتین در موشهای دیابتیک کمتر از دو ساعت بود.

مصطفی محمدی نقده هادی ابراهیمی فرشاد همایونی مقدم

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1389/02/05ساعت 22:6  توسط محمدكرد  | 

سرطان پروستات

 

چقدر درمورد  سرطان پروستات میدانیم؟

P.S.A چیست و جرا اندازه گیری میشود؟ سابقا برای بررسی سرطان پروستات اسید فسفاتاز پروستاتی اندازه گیری میشد.ولی با پیدا شدن P.S.Aکه از آن ویژگی وحساسیت بیشتری دارد  امروزه انجام  این تست معمول شده است. 

در حال حاضربا توجه به اینکه سرطان پروستات بعد از ریه دومین علت مرگ از سرطان در مردان میباشدانجام این تست اهمیت شایانی یافته است.

توصیه میشود کلیه مردان بالای


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 1389/01/06ساعت 13:32  توسط محمدكرد  | 

بررسي تغييرات تست هاي كبدي در بيماران تب تيفوئيد

تب تيفوئيد يك عفونت حاد باكتريال است كه در كشورهاي هند و پاكستان و ايران بصورت اندميك ديده ميشود.در اين مطالعه كه بصورت گذشته نگر در بخش عفوني بيمارستان بوعلي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران بمدت سه سال از سال ۱۳۷۱لغايت ۱۳۷۳ انجام شد ۸۴ بيمار با علائم باليني تيفوئيد همراه با كشت خون مثبت يا كشت مدفوع مثبت انتخاب و بررسي شدند.۵۷.۱درصد نمونه را زنان و ۴۲.۹ درصد بقيه را مردان تشكيل مي دادند.۳۴درصد بيماران در گروه سني ۱۵-۱۹سال بوذند.بالاترين ميزان بروز بيماري در اواخر تابستان و اوايل پائيز بود.در۹۰.۱درصدموارد اس جي ا تي و در ۸۰درصد موارد اس جي پي تي سرم بالاي طبيعي (۴۰) بودو اين در حالي است كه در كتب مرجع اين تغييرات را در يك سوم موارد ذكر مي كنند . ولي در مطالعه اخير در بيشتر از دو سوم موارد اين تغييرات ديده شد.

دكتر نيكدخت تقوي دانشيار گروه عفوني دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دكتر فريبا كرامت استاديار گروه عفوني دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان 

+ نوشته شده در  جمعه 1389/01/06ساعت 10:0  توسط محمدكرد  | 

بررسی یک پروتئین جدیددر تشخیص افسردگی ها

بررسی یک پروتئین جدید در تشخیص افسردگی ها

محققین اعلام کردند که تغییر در محل یکی از پروتئینهای موجود در مغز میتواند به عنوان یک بیومارکر برای تشخیص افسردگی کاربرد داشته باشد، از این رو این محققین امیدوارند که در آینده نزدیک به کمک یک تست تشخیص آزمایشگاهی ساده بتوانند به تشخیص افسردگی در بیماران به ویژه بیمارانی که از بیماری افسردگی تشخیص داده نشده رنج میبند بپردازند. همچنین از این تست در طول ۵-۴ روز ابتدای درمان به منظور بررسی اثر درمان در بهبود درمان میتوان استفاده نمود. پروتئینی به نام Gs-alfa در مغز باعث فعال کردن آدنیلات سیکلاز و در نتیجه انتقال سیگنالها و عمل نروترنسمیترهایی مانند سروتونین میشود. در جریان افسردگی ها این پروتئین توسط دسته های لیپیدی(Lipid rafts) موجود در غشای سلولی به دام افتاده و در نتیجه توانایی باند شدن این پروتئین به آدنیلات سیکلاز و فعال کردن این آنزیم را به میزان قابل توجهی از دست میدهد و بنابراین به دنبال کاهش فعالیت آدنیلات سیکلاز فعالیت سروتونین کاهش میابد. داروهای ضد افسردگی باعث رها شدن این پروتئین از محل Lipid rafts  میشود و در نتیجه باعث حرکت آن و افزایش توانایی برای فعال کردن آنزیم آدنیلات سیکلاز و فعالیت سروتونین میشود و دنتیجه علائم افسردگی را بهبود میبخشد. گفته شده که به کمک روشهای آزمایشگاهی میتوان تغییر محل این پروتئین را بررسی کرد و در نتیجه به تشخیص بیماری افسردگی در زمانی کوتاه رسید. نتایج این تحقیق در مجله Journal of Neuroscience به چاپ رسیده است.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1389/01/01ساعت 15:36  توسط محمدكرد  |